Omron monitoring motorů

Monitorujte stavy motorů v provozech.

Předejdete haváriím, zvýšíte životnost motorů a budete lépe plánovat preventivní údržbu.

Omron monitoring motorů

Monitoring provozních stavů motorů.Monitory stavů motorů řady K6×x od firmy Omron.
 

Monitory stavů motorů umožňují sledování a kvantifikaci parametrů provozních stavů motorů. Následně dle zjištěných hodnot je možno předcházet haváriím, odstávkám, plánovat údržbu a případně provádět úpravy, vedoucí k delší výdrži motorů, čerpadel apod.Monitory stavů dle konkrétního typu umožňují sledovat proud, teplotu, vibrace, izolační odpor a další parametry. Umožňují vlastní nastavení mezí sledovaných veličin a tím včasný zásah při změně jejich hodnot. Pomocí I/O nebo EnherNet/IP lze informace o aktuálním stavu přenést a integrovat do automatizace provozu. V případě komplexní proudové diagnostiky lze opotřebení detekovat kombinací jednotlivých částí motoru a zátěže. Izolační odpor třífázového indukčního motoru a čerpadla lze měřit pod proudem (rovněž lze detekovat proudový únik na sekundární straně invertoru).


 

Implementace do provozu

Nastavení výstupu alarmu lze provádět podle zařízení a jako referenci lze použít prahovou hodnotu, která je již nastavena jako výchozí. V závislosti na nastavení prahové hodnoty výstupu alarmu lze stav motoru zobrazit na panelu alarmu ve třech barvách: zelená (normální), oranžová (varování) a červená (kritická).

Jedním speciálním nástrojem lze sledovat číselné hodnoty vibrací, teploty, izolačního odporu a proudu.
 

Implementace do provozu

Monitor stavů motorů je možné použít jak v nových instalacích výrobních linek a technologických zařízení tak i ve stávajících instalacích pomocí klešťových zařízení.

Technologie svorek Push-in Plus zkracuje dobu montáže (dvojitě izolované otvory pro křížové zapojení).

Klešťový CT/ZCT, který podporuje snadnou dodatečnou instalaci. S klešťovým CT/ZCT lze zařízení nainstalovat bez změny nebo demontáže stávající kabeláže, což usnadňuje dodatečnou instalaci.

 

Certifikace pro použití na jiných trzích

Splňuje normy UL pro snadné dodávky do Severní Ameriky (ZCT (IRT) splňuje normy UL).


Leták „Monitoring motorů“ ke stažení. Soubor ke stažení