Pfannenberg 3D Coverage

3D Coverage - metoda vizuálního plánování signalizačních a výstražných systémů pomocí Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Pfannenberg 3D Coverage

Pfannenberg 3D Coverage

3D Coverage – metoda vizuálního plánování signalizačních a výstražných systémů pomocí Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Pfannenberg představuje 3D Coverage, metodu 3D pro stanovení efektivní oblasti pokrytí zvukových a vizuálních signalizačních zařízení. Je tak možžné stanovit zda budou signály ve vztahu k různým podmínkám prostředí a požadavkům. při návrhu je potřeba mít jistotu jaká oblast bude signálem účinně pokryta. Pomocí 3D Coverage zjistíte skutečný výkon akustických a vizuální signalizačních zařízení potřebný pro vaši aplikaci.

Pro všechny typy poplachů v libovolné aplikaci. Bez ohledu na to, zda je signál určen pro požární signalizaci, bezpečnost strojů, alarm uniku plynu nebo obecnou bezpečnost na pracovišti podporuje 3D pokrytí návrh optimálního řešení poplachového systému. Při zohlednění oblasti pokrytí a okolních podmínek je zajištěna bezpečnost osob a strojů.

Porovnání výkonu metodou 3D pokrytí
Porovnání výkonu dvou sirém stejné výkonnostní třídy 100 dBa. Znázornění objemu pokrytí ( AxBxC) při okolním hluku 75 dBa.Vyvážené portfolio sirén pro prostory všech rozměrů.
3D porkytí pro zvuková signalizační zařízení. Aby bylo možné určit skutečnou efektivní oblast pokrytí zvukovým signalizačním zařízením, je třeba při dimenzování zařízení vzít v úvahu okolní hluk a požadovaný rozdíl hlasitosti.jediný způsob jak se ujistit, že zařízení splňuje požadovaná kritéria poplachu, je stanovit výkon podle rozměrů.
Další podrobnosti o nástroji pro výběr signalizačních komponent Pfannenberg Sizing Software

Software Pfannenberg Sizing Software

Brožura „Pfannenberg 3D Coverage“ ve formátu PDF ke stažení.
Soubor ke stažení