Vláknová optika Omron

Vláknová optika - optická detekce se širokou možností použití od stísněných prostor až po specifické požadavky zákazníka.

Vláknová optika Omron

Vláknová optika od firmy Omron

Vláknová optika je kompletní systém pro optickou detekci.

Sestava detekce vláknovou optikou se vždy skládá ze dvou částí. Optického vlákna zakončeného hlavičkou, pomocí které se upevní na místě samotného snímání výrobku a zesilovače do kterého je optické vlákno připojeno a kde dochází ke zpracování optického signálu. Zesilovač se dále připojí do nadřazeného řídícího systému ( PLC ).

Vláknová optika se používá všude tam, kde je omezený prostor pro montáž standardních optických senzorů. Vyhodnocovací jednotka a vláknová optika se instalují zvlášť. Díky tomu lze tyto systémy instalovat v místech s obtížným přístupem.


Optická vlákna

Optická vlákna se vyrábí v různých variantách uchycení nebo velikostech zakončení ( hlavičky ). Obvyklá délka optického vlákna je 2m.

standardní / čtvercová / miniaturníinformace o optických vláknech na stránkách výrobce.

Zesilovače pro optická vlákna

Zesilovače poskytují různé možnosti nastavení vyhodnocení snímaného signálu, možnosti ovládání nebo připojení.

pokročilé ovládání i možnosti nastavení / dvojitý zesilovač / nastavení potenciometreminformace o zesilovačích pro optická vlákna na stránkách výrobce.